ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Θέτει τις βάσεις για τα πράσινα καύσιμα, στο διυλιστήριο του μέλλοντος

30/09/2021, 12:53
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Θέτει τις βάσεις για τα πράσινα καύσιμα, στο διυλιστήριο του μέλλοντος

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αναπτύσσει μία ολοκληρωμένη στρατηγική για την επίτευξη του ενεργειακού του μετασχηματισμού και την εναρμόνιση με τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την κλιματική ουδετερότητα.

Στόχος είναι η μετεξέλιξή του σε έναν καινοτόμο Όμιλο παροχής ενεργειακών προϊόντων χαμηλών εκπομπών CO2, η μείωση του ανθρακικού του αποτυπώματος κατά 50% μέχρι το 2030 και η επίτευξη ανθρακικής ουδετερότητας (net zero) μέχρι το 2050.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος ΕΛΠΕ δρομολογεί το διυλιστήριο του μέλλοντος. Εκεί θα αναπτύσσονται καινοτόμες τεχνολογίες και θα αξιοποιούνται νέες πρώτες ύλες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μπλε και πράσινο υδρογόνο και ανακυκλούμενο CO2, θέτοντας έτσι τις βάσεις για την παραγωγή πράσινων καυσίμων χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Το διυλιστήριο του μέλλοντος θα βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητά του μέσω διαχείρισης των ενεργειακών συστημάτων του και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών.

Ταυτόχρονα, θα προωθεί τις συνεργασίες βιομηχανικών κλάδων για ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών χαμηλού άνθρακα. Αυτές οι συνεργασίες θα έχουν απώτερο στόχο τη μείωση των εκπομπών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Επιπλέον, μέσα από τα διυλιστήρια του μέλλοντος, η βιομηχανία διύλισης θα εξακολουθεί να συνεισφέρει οικονομικά και επιστημονικά στην ΕΕ και να παρέχει θέσεις εξειδικευμένης εργασίας.

Το διυλιστήριο του μέλλοντος θα αποτελεί ένα βιομηχανικό σύμπλεγμα, όπου τα καύσιμα χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, τα πράσινα καύσιμα, θα υφίστανται επεξεργασία για να πληρούν τις προδιαγραφές της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μεταφορών στο σύνολό τους.

Τα πράσινα καύσιμα θα διαδραματίσουν στρατηγικό ρόλο στη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050, αφού η ανάπτυξη τους για τις οδικές μεταφορές, θα δημιουργήσει τις συνθήκες και για τη μείωση των εκπομπών από τα καύσιμα της αεροπορίας και της ναυτιλίας.

Η πορεία της Διύλισης προς την παραγωγή πράσινων καυσίμων έχει ξεκινήσει με τις πρώτες επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής βιοκαυσίμων και συνθετικών καυσίμων. Με το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, η παραγωγή υγρών καυσίμων χαμηλού άνθρακα θα μπορούσε να μειώσει μέχρι και 100Mt τις εκπομπές CO2 από τις ευρωπαϊκές μεταφορές έως το 2035.

Ο Ευρωπαϊκός κλάδος διύλισης έχει ήδη επενδύσει στην ενεργειακή του μετάβαση, στοχεύοντας να ηγηθεί της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών για διάθεση πράσινων καυσίμων σε μεγάλη κλίμακα. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε λίτρο υγρού καυσίμου θα μπορούσε να είναι κλιματικά ουδέτερο έως το 2050, συμβάλλοντας σε μείωση των εκπομπών κατά 100% από τις οδικές μεταφορές, και 50% από τη ναυτιλία και την αεροπορία.

Πρόκειται για μία πρόταση φιλόδοξη, που ωστόσο διαθέτει τις κατάλληλες βάσεις για να καταστήσει εφικτό ένα μέλλον μηδενικών ρύπων στον τομέα των μετακινήσεων.