Folli Follie: Η Γ.Σ. δεν ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση

08/10/2021, 18:36
Folli Follie: Η Γ.Σ. δεν ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση

Δεν ενέκρινε τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2019 – 31.12.2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Folli-Follie.

Η Γ.Σ. δεν ενέκρινε επίσης τη συνολική διαχείριση της εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα κατά την χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019 και δεν απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. από όποια ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, την 5η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12.00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η (εξ αναβολής) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εταιρική χρήση του έτους 2019 στα γραφεία της, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, επί του 23ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, σύμφωνα με την από 14.9.2021 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία υπεβλήθη στις ακόλουθες διατυπώσεις δημοσιότητας και, συγκεκριμένα, υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ εμπροθέσμως, με ληφθέντα αριθμό πρωτοκόλλου αιτήσεως 2435351/14.9.2021 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ffgroup.com) την 14η Σεπτεμβρίου 2021.

Σήμερα η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συνήλθε μετά από αναβολή και εν συνεχεία ματαίωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2020, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις μετά από ειδική ψηφοφορία για έκαστο θέμα:

  • Δεν ενέκρινε τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2019 – 31.12.2019.
  • Δεν ενέκρινε την συνολική διαχείριση της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα κατά την χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019, και δεν απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. από όποια ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας.
  • Δεν απήλλαξε τα μέλη του (τρέχοντος) Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σχετικά με την σύνταξη και τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2019 – 31.12.2019.
  • Ανέθεσε τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2020 στην ελεγκτική εταιρεία “ΠραϊσγουωτερχαουσΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία” (με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 113 / και Αριθμό Μητρώου ΕΛΤΕ 014), ορίζοντας την αμοιβή τους στο ποσό των 500.000 Ευρώ.
  • Δεν παρέσχε θετική συμβουλευτική ψήφο επί της έκθεσης αποδοχών του οικονομικού έτους 2019 (κατ’ άρθρον 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018).
  • Δεν ενέκρινε τις πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2019.

Στο πλαίσιο του έβδομου θέματος, παρουσιάστηκε η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 εδ. θ’ του Ν. 4449/2017.
Κατά την εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν συνολικά 36.143.776 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 66.329.127 μετοχών με δικαίωμα ψήφου και, συνεπώς, η επιτευχθείσα απαρτία ανήλθε σε ποσοστό 54,49%1. Αντίστοιχα, οι έγκυρες ψήφοι που κατατέθηκαν για έκαστο θέμα ανήλθαν σε 36.143.776, αντιστοιχούσες σε 54,49% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Όσον αφορά τα θέματα πρώτο έως έβδομο, τα ποσοστά πλειοψηφίας έχουν ως ακολούθως:

Θέμα 1o

Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 35.013.654 μετοχές, ήτοι ποσοστό 96,87% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 376.825 μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,04% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 753.297 μετοχές, ήτοι ποσοστό 2,08% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Θέμα 2o

Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 35.725.742 μετοχές, ήτοι ποσοστό 98,84% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 247.203 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,68% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 170.831 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,47% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Θέμα 3o

Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 32.330.551 μετοχές, ήτοι ποσοστό 89,45% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.398.540 μετοχές, ήτοι ποσοστό 6,64% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.414.685 μετοχές, ήτοι ποσοστό 3,91% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Θέμα 4o

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 26.066.156 μετοχές, ήτοι ποσοστό 72,12% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.675.524 μετοχές, ήτοι ποσοστό 21,24% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.402.096 μετοχές, ήτοι ποσοστό 6,65% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Θέμα 5o

Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 35.127.912 μετοχές, ήτοι ποσοστό 97,19% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 184.446 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,51% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
Από την ψηφοφορία απείχα μέτοχοι εκπροσωπούντες 831.418 μετοχές, ήτοι ποσοστό 2,30% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Θέμα 6o

Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 35.894.597 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,31% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 184.446 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,51% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 64.733 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,18% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 50 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, οι 619.083 ίδιες μετοχές της Εταιρείας (επί συνόλου 66.948.210 μετοχών) δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.