Παπουτσάνης: Σημαντική αύξηση οικονομικών μεγεθών στο εννεάμηνο του 2021

01/11/2021, 20:41
Παπουτσάνης: Σημαντική αύξηση οικονομικών μεγεθών στο εννεάμηνο του 2021

Αυξημένος κύκλος εργασιών, υψηλές αποδόσεις στις κατηγορίες των επώνυμων προϊόντων, παραγωγών για τρίτους και στις πωλήσεις σαπωνόμαζας, είναι τα βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων που ανακοίνωσε για το 9μηνο 2021 η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ.

Βασικά οικονομικά μεγέθη

  • Κατά 24% αυξημένος είναι ο κύκλος εργασιών το εννεάμηνο 2021 συγκριτικά με το 2020, ο οποίος ανήλθε σε €38,2 εκατ. ευρώ
  • Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €5,1 εκατ., έναντι €4,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
  • Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €4 εκατ., έναντι €3,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
Εννεάμηνο 2021 Εννεάμηνο 2020 Μεταβολή
Κύκλος εργασιών € 38,2 εκατ. € 30,8 εκατ. 24%
Μικτό Κέρδος € 13,03 εκατ. € 10,3 εκατ. 26%
Κέρδη προ φόρων € 5,1 εκατ. € 4,6 εκατ. 12%
Κέρδη μετά από φόρους € 4 εκατ. € 3,5 εκατ. 15%

Ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, δήλωσε σχετικά: «Το πρώτο εννεάμηνο του 2021 ανταποκριθήκαμε στις συνεχιζόμενες προκλήσεις, μένοντας προσηλωμένοι στην υλοποίηση της στρατηγικής μας με στόχο τη σταθερή, αειφόρο και οικονομικά υγιή ανάπτυξη. Η περαιτέρω υλοποίηση του επιχειρηματικού και επενδυτικού πλάνου αλλά και η διεύρυνση των συνεργασιών μας το 2021 διαμόρφωσαν υψηλές αποδόσεις στις κατηγορίες των επώνυμων προϊόντων, εξαιρουμένων των αντισηπτικών, παραγωγών για τρίτους και στις πωλήσεις σαπωνόμαζας. Η βελτιωμένη εικόνα του τουρισμού το 2021 οδήγησε και σε καλύτερες επιδόσεις των ξενοδοχειακών προϊόντων της Παπουτσάνης ενώ, με βάση τα θετικά μηνύματα του κλάδου, ευελπιστούμε στην περαιτέρω ανάκαμψη της κατηγορίας. Το επόμενο τρίμηνο εκτιμούμε ότι η Παπουτσάνης θα συνεχίσει σταθερά την αναπτυξιακή της πορεία βελτιώνοντας περαιτέρω τις οικονομικές της επιδόσεις συγκριτικά με το 2020».