ΔΕΗ: Η κατανομή των μετοχών της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

10/11/2021, 21:29
ΔΕΗ: Η κατανομή των μετοχών της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Σε ξένους επενδυτές κατευθύνθηκε το 85% της δημόσιας προσφοράς της ΔΕΗ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η εισηγμένη εταιρεία με ανακοίνωση της. 

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της ΔΕΗ, το 29,96% των νέων μετοχών κατανεμήθηκαν στον Cornerstone Επενδυτή Selath Holdings S.à r.l. (CVC). Το 15% της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατανεμήθηκε σε επενδυτές από την Ελλάδα

Όπως αναφέρει η ΔΕΗ, ο αριθμός των νέων μετοχών έφτασε τα 150 εκατομμύρια με τιμή διάθεσης τα €9,00 ανά Νέα Μετοχή (στο ανώτατο εύρος).

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου, εγκρίνεται από την επιτροπή του ΧΑ η εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση και από 16 Νοεμβρίου οι νέες μετοχές μπαίνουν στο ταμπλό.

Το 15% (22.500.000 μετοχές) των νέων μετοχών κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά (Ελλάδα) και 85% (127.500.000 μετοχές) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά (Ιδιωτική Τοποθέτηση) στο εξωτερικό.

Ο πίνακας διανομής

Στην Δημόσια Προσφορά (Ελλάδα)

  • το 60,02% των Νέων Μετοχών κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες και
  • το 39,98% σε θεσμικούς επενδυτές

Στην Διεθνή Προσφορά (Ιδιωτική Τοποθέτηση)

  • το 29,96% των Νέων Μετοχών κατανεμήθηκαν στον Cornerstone Επενδυτή Selath Holdings S.à r.l. (CVC).
  • το 9,21% των Νέων Μετοχών κατανεμήθηκαν στην ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο)
  • το υπόλοιπο 60,83% των Νέων μετοχών κατανεμήθηκαν σε λοιπούς επενδυτές

Τα συνολικά κεφάλαια που άντλησε η εταιρεία μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς ανέρχονται, πριν την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, σε €1,35 δισ. (Δημόσια Προσφορά €202.500.000 και Διεθνής Προσφορά €1.147.500.000).