Ζημίες και πάλι για την «Αυγή»

06/12/2022, 22:49
Ζημίες και πάλι για την «Αυγή»

Ζημιογόνος και πάλι η εταιρία Αυγή Εκδοτικός και Δημοσιογραφικός Οργανισμός Α.Ε. 

Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε το 2021 σε 1.287.080 ευρώ, έναντι 1.127.124 ευρώ το 2020, και οι ζημίες προ φόρων έφτασαν το 1.374.683 ευρώ το 2021, από 1.400.886 ευρώ το 2020.

Η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρίας στις 15 Ιανουαρίου 2021 αποφάσισε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η οποία ανήλθε σε 1.500.000 ευρώ και το ποσό καταβλήθηκε ολοσχερώς, όπως πιστοποιήθηκε από την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών.

Στη συνέχεια, η έκτακτη γενική συνέλευση στις 23 Δεκεμβρίου 2021 έλαβε την απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 957.990 ευρώ, το οποίο επίσης καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου.

Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων του οργανισμού το 2021 έφτανε τα 2.826.154 ευρώ, ενώ απασχολούσε 77 εργαζομένους.