Διαψεύδονται τα σενάρια για απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την Attica Group

14/12/2021, 21:08
Διαψεύδονται τα σενάρια για απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την Attica Group

Σε διάψευση των σεναρίων περί απορρόφησης ή συγχώνευσης της ΑΝΕΚ με μία από τις εταιρείες της Attica Group προχώρησαν οι δύο εταιρείες, με ξεχωριστή ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα το απόγευμα.

Τα σενάρια προέκυψαν από δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου, στο οποίο γίνεται λόγος για «γάμος ΑΝΕΚ – Attica Group», μέσω απορρόφησης ή συγχώνευσης της πρώτης από τη δεύτερη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον Όμιλο της Attica ανήκουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες Superfast, Blue Star και Hellenic Seaways.

Η ανακοίνωση της ΑΝΕΚ

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (επιστολή με ημερομηνία 14.12.2021) και με γνώμονα την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», προβαίνει στην εξής ανακοίνωση σε σχέση με το από 14.12.2021 δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου, στο οποίο αναφέρονται, μεταξύ άλλων, πληροφορίες περί συμφωνίας απορρόφησης ή συγχώνευσης της «ΑΝΕΚ» με μία από τις Εταιρείες του Ομίλου της «ATTICA GROUP»: Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν έχει λάβει ενημέρωση από τους βασικούς της μετόχους και δεν έχει περιέλθει εν γνώσει της οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στο δημοσίευμα. Η Εταιρεία θα προβεί, σύμφωνα με τον νόμο και αμελλητί, σε ανακοινώσεις προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, εάν και εφόσον συντρέξουν οι σχετικές προϋποθέσεις.

Η ανακοίνωση της Attica Group

Κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (αρ. Πρωτ. 2952/ 14.12.2021) σε σχέση με δημοσίευμα του ηλεκτρονικού Τύπου στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι: «H ακτοπλοΐα μας άλλαξε: Έκλεισε ο γάμος ΑΝΕΚ-Αttica Group…», η ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής «η Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά την πάγια τακτική της δεν προβαίνει σε σχολιασμό των ποικίλων αναφορών και δημοσιευμάτων που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας. Η Εταιρία διερευνά διαρκώς τις διαμορφούμενες οικονομικές και επιχειρησιακές συνθήκες της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και ενημερώνει υπεύθυνα το επενδυτικό κοινό όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Καλεί δε το επενδυτικό κοινό να βασίζει τις επενδυτικές του επιλογές μόνον σε επίσημες Ανακοινώσεις ή Δελτία Τύπου της Εταιρίας.