Παράταση 30 ημερών σε επιταγές μόνο πληττόμενων επιχειρήσεων-επαγγελματιών

03/05/2021, 23:17
Παράταση 30 ημερών σε επιταγές μόνο πληττόμενων επιχειρήσεων-επαγγελματιών

Για άλλες 30 ημέρες παρατείνεται η προθεσμία για την πληρωμή επιταγών και συναλλαγματικών. Η παράταση ισχύει για επιταγές και αξιόγραφα με ημερομηνίες πληρωμής από 1 Απριλίου μέχρι 30 Απριλίου και μόνο για τους πληττόμενους ΚΑΔ που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τέλος Απριλίου. Για τους μη πληττόμενους ΚΑΔ δεν ισχύει καμία παράταση.

Οι πληττόμενες επιχειρήσεις και επαγγελματίες θα πρέπει να ενημερώσουν και να υποβάλουν σχετική αίτηση στις τράπεζές τους μέχρι τις 6 Μαΐου, προκειμένου να κάνουν χρήση της παράτασης των 30 ημερών.

Από την ημερομηνία αυτή, δηλαδή από 7 Μαΐου, οι απλήρωτες επιταγές θα σφραγίζονται ακόμα και ο υπόχρεος ανήκει σε πληττόμενο κλάδο, αλλά δεν προχώρησε σε έγκαιρη αίτηση στην τράπεζα.