Ολο το σχέδιο του ΥΠΕΝ για την αποθήκευση ενέργειας

07/05/2021, 10:50
Ολο το σχέδιο του ΥΠΕΝ για την αποθήκευση ενέργειας

Μέχρι το καλοκαίρι και πάντως πριν τη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης (το τέλος της οποίας θα σημάνει κατά πάσα πιθανότητα την αναγγελία του σαρωτικού, δομικού ανασχηματισμού του Κυριάκου Μητσοτάκη) θα ψηφιστεί στη Βουλή με την εισήγηση του ΥΠΕΝ κ.Κ. Σκρέκα ο νέος, κρίσιμος νόμος  για την αποθήκευση ενέργειας.

Κομβικό σημείο του νέου νόμου, όπου θα κοντραριστούν όλοι οι μεγάλοι ενεργειακοί Ομιλοι της χώρας, είναι η αδειοδότηση των σταθμών αποθήκευσης, τους οποίους θα πρέπει να φανταστούμε ως ένα σημαντικό και ευαίσθητο «σύστημα-συστοιχίες μπαταριών» που αποθηκεύουν ενέργεια, σε ελεύθερη έκφραση.

Τα αδειοδοτικά θέματα θα αποσαφηνιστούν από το ΥΠΕΝ πρώτα και ο τρόπος στήριξης θα ξεκαθαριστεί, σε δεύτερη φάση.

Οι λεγόμενοι «καθαροί σταθμοί αποθήκευσης» όσοι δηλαδή δεν παρουσιάζουν θέματα ρύπανσης ή ασφάλειας, θα παίρνουν αδειοδότηση με το καθεστώς που ισχύεισήμερα, όπως ακριβώς οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο. Είναι η λύση που έχει ήδη επιλέξει η ΡΑΕ και έχει δώσει άδεια παραγωγής σε αιτήσεις για μεγάλες συστοιχίες μπαταριών που έχουν καταθέσει κάποιες εταιρείες.

Το ΥΠΕΝ προτείνει επίσης τον τρόπο αδειοδότησης για σταθμούς που συνδυάζουν ΑΠΕ και αποθήκευση. Διαφορετικό τρόπο όταν πρόκειται για σταθμούς ΑΠΕ που διαθέτουν μπαταρίες για εσωτερική διαχείριση της ενέργειας, και διαφορετικό για σταθμούς αποθήκευσης που έχουν παράλληλα και παραγωγή ΑΠΕ.

Ηδη, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, οι νομικές και νομοπαρασκευαστικές υπηρεσίες του ΥΠΕΝ καταρτίζουν πυρετωδώς τα νομικά κείμενα στα οποία μετράει και η παραμικρή λεπτομέρεια.

Το βέβαιον είναι πώς όλες οι κατηγορίες σταθμών αποθήκευσης θα μπορούν να συμμετάσχουν κανονικά σε όλες τις αγορές ρεύματος (προημερήσια, ενδοημερήσια, εξισορρόπηση).

Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Σε ότι αφορά την εγκατάσταση μπαταριών σε σπίτια, επιχειρήσεις και βιομηχανίες ( οι λεγόμενοι σταθμοί αποθήκευσης “πίσω από το μετρητή”), το ΥΠΕΝ προτίθεται κατ’ αρχάς να καταργήσει όλους τους περιορισμούς.

Σήμερα, η τοποθέτηση μπαταρίας για αποθήκευση ενέργειας έχει ανώτατο όριο ισχύος τα 30 Κιλοβάτ και επιτρέπεται μόνον σε συνδυασμό με εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό στέγης για αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση.

Οι νομοπαρασκευαστικές υπηρεσίες του ΥΠΕΝ ετοίμασαν διάταξη σύμφωνα με την οποία «η τοποθέτηση μπαταρίας, οποιασδήποτε ισχύος, πίσω από το μετρητή θα επιτρέπεται ανεξάρτητα από το αν ο καταναλωτής έχει εγκαταστήσει ΑΠΕ και συνεπώς η μπαταρία θα μπορεί να φορτίζει από το δίκτυο και να εγχέει την αποθηκευμένη ενέργεια είτε για αυτοκατανάλωση σε άλλες ώρες της ημέρας, είτε και στο ηλεκτρικό δίκτυο».

Εννοείται πως η σημαντική αυτή ρύθμιση όπως και όλες άλλωστε οι διατάξεις θα πρέπει να εγκριθούν από την ηγεσία του ΥΠΕΝ και από το κυβερνητικό σχήμα γενικότερα.

ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Στόχος του ΥΠΕΝ είναι οι προτάσεις τεχνικών και νομικών επιτροπών να ολοκληρωθούν ως το τέλος του μήνα, ώστε να ξεκινήσει η νομοπαρασκευαστική διαδικασία. Το ΥΠΕΝ επίσης βρίσκεται σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να εγκριθεί ειδικό καθεστώς για τους υβριδικούς σταθμούς στο πλαίσιο των διαγωνισμών που θα διενεργηθούν την περίοδο 2021 – 2024.

Τα έργα αυτά προκειμένου να μπορούν να λάβουν κρατική ενίσχυση, θα εντάσσονται κανονικά στην αγορά και θα αντιμετωπίζονται από τον κώδικα σε πρώτο επίπεδο σαν θερμικές μονάδες.

Η σχετική διαδικασία περιλαμβάνει πέντε βασικούς άξονες για διαβούλευση:

α) Αδειοδότηση και σύνδεσης των αποθηκευτικών σταθμών στο δίκτυο όπου αναλύονται η διαδικασία, οι όροι σύνδεσης και οι τεχνικές απαιτήσεις καθώς και οι λειτουργικοί περιορισμοί.

β) Κανόνες συμμετοχής των αποθηκευτικών σταθμών στις αγορές ηλεκτρισμού.

γ) Αποθηκευτικές μονάδες σε εγκαταστάσεις καταναλωτών καθώς και εναλλακτικές πηγές εσόδων και σχήματα ενίσχυσης των εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

δ) Συνέργειες αποθηκευτικών σταθμών με σταθμούς ΑΠΕ δηλαδή εναλλακτικές δυνατότητες και μοντέλα συνεργασίας ΑΠΕ με μονάδες αποθήκευσης μπροστά ή και πίσω από τον μετρητή

ε) Σωρευτική εκπροσώπηση των σταθμών αποθήκευσης: δυνατότητες και σκοπιμότητα, όρια μεγέθους χαρτοφυλακίων, απαιτήσει και υποχρεώσεις για τους ΦΟΣΕ.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΟΣΕ (ΦΟΡΕΑΣ ΣΩΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΕΥΣΕΙ.

Οι ΦΟΣΕ (Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) είναι καινοτόμες εταιρείες που χρησιμοποιούν σύγχρονα εργαλεία και βελτιστοποιούν την εμπορική διαχείριση των μονάδων πράσινης ενέργειας ελαχιστοποιώντας το κόστος με την ακριβή πρόβλεψη της παραγωγής τους.

Τα επόμενα χρόνια, η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην αγορά θα γίνεται με ανταγωνιστικούς όρους αγοράς, συνεπώς οι ΦΟΣΕ (αποκαλούνται και «πράσινοι aggregators») θα καθίστανται όλο και πιο αναγκαίοι για τη διαχείριση πολλών έργων ΑΠΕ, ώστε να αυξάνεται το όφελος για τον παραγωγό.

Στην Ελλάδα πρώτη κοινοπραξία που ασχολήθηκε με ΦΟΣΕ είναι η Optimus Energy στην οποία μετέχει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Υπόδειγμα για την ελληνική αγορά είναι γειτονικές ώριμες ενεργειακά αγορές, όπως η ιταλική, όπου οι εταιρείες ΑΠΕ προτιμούν να εντάσσουν τα έργα τους με ανταγωνιστικούς όρους στην αγορά και όχι μέσω διαγωνισμών, καθώς διαπιστώνουν ότι αφενός οι τιμές στις δημοπρασίες κινούνται πτωτικά και δεν προσφέρουν ικανοποιητικές αποδόσεις και αφετέρου ότι η συμμετοχή στη χονδρεμπορική αγορά για μεγάλα χαρτοφυλάκια ΑΠΕ μπορεί να αποφέρει μεγαλύτερα έσοδα και αποδόσεις.

Αυτές οι μεγαλύτερες αποδόσεις, επιτυγχάνονται μέσω των ΦΟΣΕ που διαχειρίζονται μεγάλο αριθμό μονάδων ΑΠΕ, με γεωγραφική διασπορά, που περιορίζουν την αβεβαιότητα και τη μεταβλητότητα της παραγωγής των ΑΠΕ, μπορούν να υποβάλουν ανταγωνιστικές προσφορές που εξασφαλίζουν την καθημερινή συμμετοχή του χαρτοφυλακίου στο ενεργειακό χρηματιστήριο και να αποφέρουν μεγαλύτερα έσοδα.