Ιανουάριο του 2022 η μη επιστρεπτέα ενίσχυση σε 2.500 επιχειρήσεις της Αττικής

09/12/2021, 11:01
Ιανουάριο του 2022 η μη επιστρεπτέα ενίσχυση σε 2.500 επιχειρήσεις της Αττικής

Με αφορμή το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με τη μη καταβολή μέχρι σήμερα σε περίπου 2.500 επιχειρήσεις της Αττικής, της ενίσχυσης που έχει εγκριθεί μέσα από τη δράση του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 για παροχή κεφαλαίου κίνησης σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία, η Περιφέρεια Αττικής διευκρινίζει τα εξής: 

Πρώτον, για την καθυστέρηση που έχει παρατηρηθεί, δεν ευθύνεται ούτε η Περιφέρεια Αττικής, ούτε η αρμόδια διαχειριστική αρχή. Στόχος της Περιφέρειας Αττικής ήταν η ολοκλήρωση του συνόλου των διαδικασιών και η καταβολή της ενίσχυσης στο σύνολο των επιχειρήσεων, εντός του 2021. Ωστόσο δυσκολίες που ανέκυψαν στην εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και οι οποίες εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας, δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση της υλοποίησης της δράσης εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος και την καταβολή της ενίσχυσης σε αυτές τις επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτημα εκταμίευσης τον τελευταίο 1,5 μήνα.

Δεύτερον, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η καταβολή της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιανουαρίου.

Τρίτον, επισημαίνουμε ότι μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευτεί περίπου 195 εκ. € και έχουν ενισχυθεί περισσότερες από 7.300 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, επί συνόλου 9.855 επιχειρήσεων των οποίων τα αιτήματα χρηματοδότησης εγκρίθηκαν, για να λάβουν μη επιστρεπτέα ενίσχυση ως 40.000 ευρώ.

Τέταρτον, όπως έχει ανακοινωθεί από την Περιφέρεια Αττικής το προηγούμενο διάστημα, για τη δράση παροχής κεφαλαίου κίνησης σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία, υποβλήθηκαν συνολικά 42.254 αιτήματα, με συνολικό προϋπολογισμό σχεδόν 1,2 δις ευρώ. Το μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξαν οι επιχειρήσεις για τη δράση αυτή του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, απεικονίζει και το βαθμό που αυτές έχουν πληγεί από την πανδημία και την σωστή απόφαση της διοίκησης της Περιφέρειας να προχωρήσει στην υλοποίηση του προγράμματος. Η Περιφέρεια, μέσω των αρμόδιων Υπηρεσιών της, προχώρησε άμεσα στην αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης και στην έγκριση 9.617 επιχειρήσεων. Παράλληλα ολοκληρώθηκαν σε σύντομο χρόνο οι διαδικασίες εξέτασης των ενστάσεων που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν επιπλέον 238 επιχειρήσεις, διαμορφώνοντας έτσι το συνολικό αριθμό όσων λαμβάνουν ενίσχυση σε 9.855.

Ζητάμε την κατανόηση από τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων που δεν έλαβαν ακόμη τα χρήματα που τους έχουν εγκριθεί, γεγονός για το οποίο δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση η Περιφέρεια Αττικής και οι αρμόδιες υπηρεσίες της.