Νέα παράταση για τα "Πόθεν Εσχες"

08/02/2022, 12:58
Νέα παράταση για τα

Νέα παράταση έχουν οι υπόχρεοι για την υποβολή του "Πόθεν Εσχες" έως το τέλος Φεβρουαρίου. 

Η παράταση δόθηκε με τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο «Κύρωση της από 28.01.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας”(Α’14)» που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή.

Οι υπόχρεοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως τις 28 Φεβρουαρίου για τις δηλώσεις της περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων (αρχικών με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 1η.1.2021 έως και την 30η.11.2021 και ετήσιων του έτους 2021.