Τι συμβαίνει με τις μετοχές Κόκκαλη;

04/06/2021, 10:23
Τι συμβαίνει με τις μετοχές Κόκκαλη;

H πορεία της μετοχή της Ιντρακόμ δείχνει αφενός ότι κάποιοι ασχολούνται ενεργά με την μετοχή και αφετέρου ότι θα έχει μια είδηση καθώς ο τίτλος έχει σημειώσει απόδοση 89% από τις αρχές του χρόνου.

Διότι το προαιώνιο ερώτημα στο χρηματιστήριο είναι αν οι τιμές φέρνουν τις ειδήσεις ή το ανάποδο. Και όπως λέγεται στην μετοχή έχουν εισέλθει κάποιοι παλιοί χρηματιστές της αγοράς οι οποίοι ήδη σημειώνουν σημαντικά κέρδη.

Θετικά, όμως, κινούνται και οι υπόλοιπες μετοχές όπως η Intralot – η οποία βρίσκεται εν τω μέσω μιας σκληρής διαπραγμάτευσης με τους ομολογιούχους.

Αξιόπιστες πληροφορίες φέρουν την Intralot να βρίσκεται κοντά στο κλείσιμο της συμφωνίας– ενω την ίδια ώρα διάφορες εξελίξεις στο Ελληνικό αρχίζουν να εξάπτουν την φαντασία αρκετών.

Θετικά κινείται και η Intrakat η οποία επιχειρεί να αποκτήσει το δικό της μερίδιο στις κατασκευές.