JUMBO: Εφάπαξ η χρηματική διανομή

29/10/2021, 11:08
JUMBO: Εφάπαξ η χρηματική διανομή

Η εταιρεία θα προχωρήσει στην καταβολή όλου του ποσού της έκτακτης χρηματικής διανομής δηλαδή μικτού ποσού 0,30 ευρώ/μετοχή, αντί σε δύο ισόποσες δόσεις των 0,15 ευρώ/μετοχή.

Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό μικτό ποσό που καταβάλλεται εντός του 2021 ανέρχεται σε 0,77 ευρώ/μετοχή. Η ημερομηνία έναρξης της καταβολής του μερίσματος παραμένει η Παρασκευή 26.11.2021.