Γιατί στρέφονται πρoς την Jumbo

12/01/2022, 11:43
Γιατί στρέφονται πρoς την Jumbo

Μετά από τις τράπεζες μια μετοχή η οποία προσελκύει κεφάλαια είναι και η Jumbo.

Η υψηλή μερισματική απόδοση, η υψηλή ρευστότητα, αλλά και η ευελιξία της διοίκησης να διαχειριστεί την κρίση με την εφοδιαστική αλυσίδα αποτελούν τα δέλεαρ για τους ξένους επενδυτές. Επιπλέον, η

Jumbo δεν έχει αναδείξει, έως τώρα, ορισμένες από τις κρυφές υπεραξίες (ακίνητα), οι οποίες αποτελούν στόχο εξαγοράς σε εταιρείες λιανικού εμπορίου με δίκτυα.