Δύο μικρομεσαίες εισηγμένες συζητούν συνεργασία...

30/03/2023, 13:20
Δύο μικρομεσαίες εισηγμένες συζητούν συνεργασία...

Με τη μεσολάβηση χρηματιστηριακού παράγοντα

Δύο μικρομεσαίες εισηγμένες, με σχετικά συγγενικές δραστηριότητες, με τη μεσολάβηση χρηματιστηριακού παράγοντα, συζητούν μορφές συνεργασίας. Και επιχειρηματικής, σε επίπεδο παραγωγής προϊόντων και μετοχικής. Αλλά κάποιοι της παλιάς γενιάς και από τις δύο πλευρές αποτελούν εμπόδιο…