DBRS: Ο κορωνοϊός ανατρέπει τα σχέδια των ελληνικών τραπεζών για μείωση των NPEs

09/04/2020, 10:39
1

Στις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στα σχέδια των ελληνικών τραπεζών για τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΝPEs) αναφέρεται νέα έκθεση της DBRS Morningstar.

Όπως σχολιάζει, το 2020 αναμενόταν ότι θα είναι ένα έτος – καμπή για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, καθώς η ποιότητα των assets φαινόταν να βελτιώνεται διαρκώς, χάρη αφενός την ανάκαμψη των μακροοικονομικών συνθηκών και αφετέρου λόγω του οχήματος APS που νομοθετήθηκε στα τέλη του 2019 και το οποίο είχε στόχο να διευκολύνει τη μείωση κατά μεγάλο μέρος των μη εξυπηρετουμένων δανείων, ενισχύοντας έτσι τις προσπάθειες των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών.

Ωστόσο, το ξέσπασμα του Covid-19 έπληξε το θετικό outlook, λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις του στην εγχώρια οικονομία και τις σημαντικές αναταράξεις στις διεθνείς χρηματαγορές.

Όπως σημειώνει η DBRS, τα υψηλά επίπεδα των NPEs συνεχίζουν να επιβαρύνουν τους ισολογισμούς των τεσσάρων τραπεζών, με το συνολικό απόθεμα ΝΡΕS σχεδόν στα 70 δισ. ευρώ στα τέλη του 2019 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 39,7% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών σε ενοποιημένη βάση.

Οι τράπεζες στόχευαν μέσω συνδυαστικών δράσεων, να μειώσουν τα επίπεδα των NPE περίπου στα 15 δισ. ευρώ ως τα τέλη του 2022. Και όντως έγιναν βήματα προς αυτόν τον στόχο, πλην όμως η πανδημία αναμένεται να επιβραδύνει τα σχέδια των τραπεζών, σημειώνει ο οίκος.

Ζωτικός παράγοντας την προσπάθεια μείωσης των ΝΡΕs ήταν οι μαζικές τιτλοποιήσεις δανείων. Οι 4 τράπεζες έχουν ανακοινώσει σχέδια τιτλοποίησης NPE ύψους περίπου 32,5 δισ. ευρώ για τα επόμενα τρίμηνα (Alpha: ως 12 δισ. ευρώ, Eurobank: 7,5 δισ., Εθνική πάνω από 6 δισ. και Πειραιώς 7 δισ.) μέσω της χρήσης του Σχεδίου Ηρακλής.

Αν και οι τράπεζες επιτάχυναν τις προετοιμασίες για να γίνουν αυτές οι τιτλοποιήσεις γρήγορα, οι συνθήκες στις αγορές τις τελευταίες εβδομάδες άλλαξαν τα δεδομένα, καθώς η όρεξη των επενδυτών για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων με μεγαλύτερο ρίσκο, μειώθηκε σημαντικά.

Δεδομένης της αβεβαιότητας για το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των τιτλοποιήσεων, οι τράπεζες θα πρέπει να συνεχίσουν ή και να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους στο μέτωπο της οργανικής μείωσης των NPEs.

Το 2019, η συνδυασμένη οργανική μείωση των NPEs ήταν γύρω στα 4,9 δισ. ευρώ .

Ο οίκος αποτιμά θετικά την είσοδο ευρωπαϊκών servicers στην ελληνική αγορά, με την Πειραιώς να έχει ήδη στρατηγική συνεργασία με την Intrum και την Eurobank να έχει ανακοινώσει δεσμευτική συμφωνία με την doValue.

Παρ’όλ’άυτά το lockdown της Ελλάδας και οι οικονομικές παρενέργειες του Covid-19 θα επηρεάσουν σαφώς την οικονομία και την ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών. Κυρίως θα πληγούν κλάδοι όπως ξενοδοχεία, μεταφορές και logistics, καθώς και εμπόριο και τομέας μεταποίησης.

Σημειωτέον ότι Alpha bank και Πειραιώς έχουν ανακοινώσει δημοσίως ότι , σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, τα χρεωστικά ανοίγματα της τάξης των 4,4 δισ. και 5 δισ. αντίστοιχα και μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναμένεται να επηρεαστούν στο μεγαλύτερο βαθμό.

Μόνο η Πειραιώς έχει έκθεση στο λιανεμπόριο της τάξης των 3,8 δισ. ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, τα δημοσιονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση καθώς και η χαλάρωση ορισμένων προτύπων εποπτείας αναμένεται να μετριάσουν μέχρi ενός βαθμού τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην οικονομική επιβράδυνση, αν και η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της πανδημίας.

Καταλήγοντας, η DBRS επισημαίνει ότι τα σχέδια τιτλοποίησης NPEs που έχουν ανακοινώσει οι τράπεζες αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντική διάβρωση των κεφαλαίων και ως εκ τούτου, η ικανότητα των τραπεζών να απορροφήσουν ζημιές από λειτουργικές δραστηριότητες είναι περιορισμένες.