Noval Property: Η κατανομή των κεφαλαίων από την λέκδοση του ομολόγου

06/12/2021, 19:50
Noval Property: Η κατανομή των κεφαλαίων από την λέκδοση του ομολόγου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Noval Property  με ανακοίνωσή του ενημέρωσε ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (η «Έκδοση») ανέρχονται σε €120 εκατ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε €3,8 εκατ. περίπου (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Έκδοσης.

Τα αντληθέντα κεφάλαια, αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης θα ανέλθουν σε καθαρό ποσό περίπου €116,2 εκατ.

Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών:

(i) Ποσό €5,33 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων στο εν λόγω ποσό των αναλογούντων τόκων) θα διατεθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης για την ολική αποπληρωμή του από 23.07.2020 ομολογιακού δανείου της Εκδότριας με την EUROBANK.

Το εν λόγω δάνειο σχετίζεται με την αποπεράτωση κτιρίου γραφείων στο Χαλάνδρι, «THE BUTTERFLY» με πιστοποίηση LEED v4 for Core & Shell – Gold.

Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία καταβολής του ποσού πλήρους αποπληρωμής του εν λόγω δανείου το καταβληθέν ποσό είναι χαμηλότερο του ανωτέρω ποσού, τότε θα αυξηθεί αντίστοιχα το υπό (iii) κατανεμηθέν ποσό.

(ii) Ποσό €12,45 εκατ. θα αξιοποιηθεί για την αποπληρωμή δανεισμού. Αναλυτικότερα ποσό €6,78 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων στο εν λόγω ποσό των αναλογούντων τόκων) θα διατεθεί εντός τριακοσίων εξήντα (360) ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης για την ολική αποπληρωμή του από 21.04.2015 ομολογιακού δανείου της Εκδότριας με την ALPHA BANK και ποσό έως €5,67 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων στο εν λόγω ποσό των αναλογούντων τόκων) για τη μερική αποπληρωμή της από 29.07.2014 υπ’ αριθμ. 45358 Σύμβασης Πίστωσης Ανοιχτού (Αλληλόχρεου) Λογαριασμού με την ALPHA BANK συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου ύψους €9 εκατ. κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου.

Τα εν λόγω δάνεια σχετίζονται με την ανέγερση του εμπορικού πάρκου «MARE WEST» στην Κόρινθο, το οποίο θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του Πλαισίου Πράσινου Ομολόγου κατά τις ανωτέρω αποπληρωμές.

Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία καταβολής των ποσών αποπληρωμής των εν λόγω δανείων τα καταβληθέντα ποσά είναι χαμηλότερα των ανωτέρω ποσών, τότε θα αυξηθεί αντίστοιχα το υπό (iii) κατανεμηθέν ποσό.

(iii) Το εναπομείναν ποσό, ήτοι έως €98,39 εκατ., θα διατεθεί έως την 31.12.2025 για Πράσινες Επενδύσεις, περιλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που συνδέονται αποκλειστικά με Πράσινες Επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης των σχετικών αποκτήσεων. Κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας περιλαμβάνει δυνητικές πράσινες επενδύσεις οι οποίες σχετίζονται με (Α) επενδύσεις επί ακινήτων του υφιστάμενου Χαρτοφυλακίου ακινήτων και (Β) λοιπές επενδύσεις που βρίσκονται υπό εξέταση (βλ. αναλυτικότερα ενότητα 3.3.3.2 «Επενδυτικό Πρόγραμμα» του Ενημερωτικού Δελτίου).

Αναφορικά με την παρούσα χρήση υπ’ αριθμ. (iii), η Εταιρεία προτίθεται να κατευθύνει ποσά κατά προτεραιότητα στις υπό (Α) και (Β) επενδύσεις, ανάλογα με τη χρονική εξέλιξη της ανάπτυξης των εν λόγω έργων.

Η Εταιρεία δηλώνει ότι τα αντληθέντα κεφάλαια από το Ομολογιακό Δάνειο, έως την πλήρη διάθεσή τους για τους ως άνω σκοπούς, θα δύναται να επενδύονται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, προθεσμιακές καταθέσεις και συμφωνίες επαναγοράς. Αναλυτικότερα βλέπε ενότητα 4.1.2 «Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και Προορισμός Κεφαλαίων» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το Χ.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.9 του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και τις αποφάσεις 25/06.12.2017 του Δ.Σ. του Χ.Α. 3 και 8/754/14.4.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου έως και την οριστική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων.

Επιπλέον και ειδικότερα, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία θα τηρήσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., σχετικά με την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Έκδοση έως την πλήρη και οριστική διάθεσή τους σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επιπρόσθετα, η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται ότι θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Έκδοση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, τις διατάξεις του N. 4443/2016 και τις λοιπές εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α. και της Εταιρείας.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της 24.11.2021, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών της Εκδότριας.

Η Εκδότρια ενημερώνει ότι οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε στην Αίτηση Κάλυψης. Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί στις 6.12.2021.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΝΟΒΑΛΟ1» και με λατινική γραμματοσειρά «NOVALB1». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρίας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.