Η ΕΚΤ εντάχθηκε στην υπερεθνική ευρωπαϊκή υπηρεσία cloud services Gaia-X

25/11/2022, 16:19
Η ΕΚΤ εντάχθηκε στην υπερεθνική ευρωπαϊκή υπηρεσία cloud services Gaia-X

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έγινε μέλος της Gaia-X, μιας μη κερδοσκοπικής ένωσης που υποστηρίζει την ψηφιακή κυριαρχία για την Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έγινε μέλος της Gaia-X, μιας μη κερδοσκοπικής ένωσης που υποστηρίζει την ψηφιακή κυριαρχία για την Ευρώπη.

Η Gaia-X αναπτύσσει κοινά πρότυπα για ψηφιακές υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες cloud.

Αυτό επιτρέπει τη συλλογή και την κοινή χρήση δεδομένων σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης.

Αυτό θα υποστηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και είναι σύμφωνο με την ψηφιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά τα κοινά πρότυπα καθιστούν τις υπηρεσίες διαλειτουργικές, πράγμα που σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να συνδυάσουν διαφορετικές ψηφιακές υπηρεσίες με τον τρόπο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις συγκεκριμένες ανάγκες τους.

Για παράδειγμα, θα μπορούν να αποθηκεύουν τα δεδομένα τους σε έναν πάροχο υπηρεσιών και να αναλύουν αυτά τα δεδομένα με τις υπηρεσίες που προσφέρει ένας άλλος. Τα κοινά πρότυπα που αναπτύχθηκαν από την Gaia-X θα επιτρέψουν επίσης στους χρήστες ψηφιακών υπηρεσιών να διατηρήσουν τον έλεγχο των δικών τους δεδομένων.

Οι κάτοχοι δεδομένων μπορούν, για παράδειγμα, να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα τους αποθηκεύονται αποκλειστικά στην Ευρώπη και υπόκεινται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Τι είναι το Gaia-X

Το Gaia-X είναι ένα έργο που ξεκίνησε από την Ευρώπη για την Ευρώπη και όχι μόνο.

Εκπρόσωποι από τις επιχειρήσεις, την πολιτική και την επιστήμη από την Ευρώπη και από όλο τον κόσμο εργάζονται μαζί, για να δημιουργήσουν μια ομοσπονδιακή και ασφαλή υποδομή δεδομένων.

Οι εταιρείες και οι πολίτες θα συγκεντρώνουν και θα μοιράζονται δεδομένα – με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρούν τον έλεγχό τους. Θα πρέπει να αποφασίσουν τι συμβαίνει με τα δεδομένα τους, πού αποθηκεύονται και να διατηρούν πάντα την κυριαρχία των δεδομένων.

Η αρχιτεκτονική του Gaia-X βασίζεται στην αρχή της αποκέντρωσης.

Το Gaia-X είναι το αποτέλεσμα μιας πληθώρας μεμονωμένων πλατφορμών που όλες ακολουθούν ένα κοινό πρότυπο – το πρότυπο Gaia-X. Μαζί, αναπτύσσουμε μια υποδομή δεδομένων που βασίζεται στις αξίες της διαφάνειας, της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης.

Έτσι, αυτό που προκύπτει δεν είναι ένα σύννεφο, αλλά ένα δικτυωμένο σύστημα που συνδέει πολλούς παρόχους υπηρεσιών cloud μεταξύ τους.