Ευρωπαϊκή Πίστη: Μερίδιο αγοράς κοντά στο 6%

18/11/2021, 10:10
Ευρωπαϊκή Πίστη: Μερίδιο αγοράς κοντά στο 6%

Αδύναμα τα αποτελέσματα 9μηνου της Ευρωπαϊκής Πίστης, καθώς επηρεάστηκαν αρνητικά από την μεγάλη αύξηση του κόστους ασφαλιστικών εργασιών (17% σε ετήσια βάση), λόγω της αύξησης των οδικών ατυχημάτων αλλά και των αποζημιώσεων ύψους 2.7εκατ. ευρώ λόγω των πυρκαγιών που ξέσπασαν τον Αύγουστο. 

Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 21% σε ετήσια βάση στα 10.9 εκατ. ευρώ παρά την αύξηση των μικτών ασφαλίστρων κατά 4%.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η εταιρεία κατέχει 5.9% μερίδιο αγοράς και στοχεύει στην αύξηση της καθαρής παραγωγής ασφαλίστρων κατά 5,3% και διατήρηση της κερδοφορίας σε υψηλά επίπεδα για το 2021.