Το ΤΧΣ στηρίζει τη νέα διοίκηση της Attica Bank

09/02/2022, 10:29
Το ΤΧΣ στηρίζει τη νέα διοίκηση της Attica Bank

 Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με ανακοίνωση του καλοσωρίζει τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της Attica Bank, Μιχάλη Ανδρεάδη, και τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην Τράπεζα που αναλαμβάνουν καθήκοντα.

«Ο κ. Μιχάλης Ανδρεάδης διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και γνώση της Τράπεζας ώστε μαζί με το ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο να συμβάλουν καθοριστικά στην μετεξέλιξή της σε σύγχρονο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, που θα διακρίνεται για τον πελατοκεντρικό του χαρακτήρα και την παροχή ανταγωνιστικών και καινοτόμων χρηματοδοτικών λύσεων.

Η σημαντική συμμετοχή του Ταμείου στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας στοχεύει στην αναπτυξιακή της πορεία και στην υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού της. Η νέα διοίκηση που θα ασκεί τα καθήκοντά της κατά τη σύντομη μεταβατική περίοδο, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί πλήρως στο σχέδιο επιχειρηματικής ανάπτυξης της Τράπεζας.

Το Ταμείο με γνώμονα το αναπτυξιακό μέλλον της Attica Bank λειτούργησε και στην περίπτωση της επιλογής της νέας διοικητικής ομάδας με αίσθημα ευθύνης, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την πλήρη και ουσιαστική δέσμευση του ΤΧΣ στην αποστολή του», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου, κ. Ηλίας Ε. Ξηρουχάκης, δήλωσε: «Η Attica Bank είναι η πρώτη μη συστημική ελληνική τράπεζα στην οποία το Ταμείο συμμετείχε με όρους αγοράς. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς καθώς με την υλοποίηση του ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης και κεφαλαιακής ενίσχυσής της, δημιουργείται ένας επιπλέον ισχυρός χρηματοοικονομικός πόλος στην ελληνική οικονομία».