ΕΧΑΕ: Σχεδόν υπερτριπλάσιο κέρδη στο εννεάμηνο, στα 7 εκατ. ευρώ

29/11/2021, 20:34
ΕΧΑΕ: Σχεδόν υπερτριπλάσιο κέρδη στο εννεάμηνο, στα 7 εκατ. ευρώ

Βελτιωμένος κατά 22,2% αποδείχθηκε ο τζίρος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών στο 9μηνο του 2021, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονταιι στα 7 εκατ. ευρώ μετά από φόρους, καταγράφοντας άλμα 180%.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Ο κύκλος εργασιών το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώθηκε σε 27,0 εκατ. ευρώ έναντι 22,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 22,2%. Το γ’ τρίμηνο του 2021 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 8,6 εκατ. έναντι 6,9 εκατ. πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση κατά 24,6%.
  • Το 48% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προήλθε από έσοδα από τη διαπραγμάτευση, εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εμφανίζοντας μια μεταβολή 1,2 εκατ. σε σχέση με τη αντίστοιχη περίοδο του 2020, ήτοι αύξηση 10,2%.
  • Ποσοστό 24% του κύκλου εργασιών αφορούσε σε έσοδα που διαμορφώθηκαν κατά κύριο λόγο σε συνάρτηση με το ύψος της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, τα οποία σημείωσαν αύξηση κατά 2,0 εκατ. σε σχέση με το περσινό εννεάμηνο (+46,3%), κυρίως λόγω της αύξησης του μεγέθους της αγοράς αλλά και νέων εκδόσεων.
  • Τέλος, 28% του κύκλου εργασιών προήλθε από υπηρεσίες και δεδομένα που παρέχει ο Όμιλος, σημειώνοντας άνοδο κατά 1,7 εκατ. (+28,5%) σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020 κυρίως λόγω των υπηρεσιών προς άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό που είναι αδειοδοτημένοι να λειτουργούν αγορές.

Στο εννεάμηνο του 2021 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 73,7 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 16,2% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020 (63,4 εκατ.) και η μέση κεφαλαιοποίηση διευρύνθηκε κατά 25,4% (59,7 δισ. ευρώ έναντι 47,6 δισ. ευρώ). Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το εννεάμηνο του 2021 αυξημένος κατά 38,5% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών για παρεπόμενες υπηρεσίες το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν σε 15,1 εκατ. έναντι 14,6 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένο κατά 3,4%, ενώ το γ’ τρίμηνο του 2021 καθορίστηκαν σε 4,9 εκατ. έναντι 5,2 εκατ. το γ΄ τρίμηνο του 2020, μειωμένα κατά 5,8%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 10,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 67,7%, ενώ το γ’ τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 3,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 126,7%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν στα 7,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 130,3%, ενώ το γ’ τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 2,3 εκατ. ευρώ.

Για το εννεάμηνο του 2021, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 7 εκατ. έναντι 2,5 εκατ. το εννεάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας άλμα 180%. Στο γ’ τρίμηνο, τα καθαρά κέρδη καθορίστηκαν σε 1,9 εκατ. ευρώ έναντι 0,3 εκατ. ευρώ.